Happy Makarsankranti messages

Happy Makarsankranti messages

Email this card
Send Sankranti, Pongal , Bihu cards - no fee, no registration. Just share this card with 1 click.

Meethe gur mein mil gaye til,Udi patang aur khil gaye dil,Har pal
sukh aur har din shaanti,Aap sab ke liye laaye Happy Makar Sankranti